SLIK FUNGERER DET

LUFT INN

Luft fra veksthuset suges inn i aggregatet

VANN UT

Kondens fra luft gir varme

TØRR VARME

Varm og tørr luft tilføres. Resirkulert luft muliggjør bedre utnyttelse av CO2 til plantene og gir bedre vekst.

NOEN FORDELER

FLERE FAKTA

Besparelse for et Gartneri i Lier 2021

gjelder fra oppstart 30.desember 2020 til 30.desember 2021

1.driftsår viser logg:

Spart energi: 770 000 kWt
Kondensvann: 385 000 liter
Avfuktingskapasitet snitt: 1055 liter pr døgn*
Drift avfukting: 7857 timer (90 % driftstid/kompressordrift)
*Tallene er på grunnlag av målt vannmengde i vannmåler
aggregat

Aggregat: Det første aggregatet står på Klavenes Gård og Gartneri ved Holmestrand

*20 liter i timen: Aggregatet avfukter ca 20 liter vann i timen. Normtall fra Gartnerforbundet tilsier ca 150 000 kWt besparelse pr. år ved 43 % driftstid.

Vann: Frigjøring av varme i aggregatet gir vann i “bøtter og spann”

SYSTEMET

Eksempel viser levert anlegg hos Klavenes Gård & Gartneri

MØT GRÜNDEREN

Harald Søfteland

Daglig leder
  • Han har mer enn 34 års erfaring med avfukting, tørking og varmepumper
  • og drev tidligere eget rådgiverfirma for energioptimalisering av svømmehaller.
  • I tillegg har han lang erfaring som salgsingeniør, og en kortere periode som Enøk-rådgiver i et konsulentfirma.
  • Søfteland har et stort nettverk fra ulike fagkretser

Aktuelt

KONTAKT OSS

SmartTekEnergi AS
Rådhusgaten 1
3126 Tønsberg

 

Harald Søftland
Harald@SmartTekEnergi.no
Mob.: 91 91 39 80


Org.nr: 813 522 772

SmartTekEnergi er en del av Gründerhuset hi5 i Tønsberg.